Будућност

О будућности сами одлучујете својим радом, учењем и понашањем
Ми смо ту да вам обезбедимо услове и поштујемо вашу личност
       
Укупно места у дому

O ДОМУ УЧЕНИКА - СМЕШТАЈ И ИСХРАНА


     Средња школа ”Свети Трифун” са домом ученика је васпитно-образовна установа у чијем саставу се налази објекат Дома ученика у којем се обезбеђује смештај, исхрана, услови за учење, завршавање школских обавеза, као и културни, забавни и спортски живот ученика који похађају школу “Св. Трифун“, а Александровац није место њиховог сталног боравка.
Дом ученика Средње школе ”Свети Трифун” је почео са радом 01.02.2012. године, изграђен као посебна јединица (зграда) а ради у оквиру Средње школе ”Свети Трифун” са домом ученика као целина. Укупна корисна површина објекта Дома ученика је 780 м2.
Објекат поседује капацитет од 60 места и подељен је на мушки и женски део. Све собе су четворокреветне са купатилом. Собе су опремљене савременим намештајем и опремoм: ТВ-уређај, прикључак за интернет и бежичнa “WIFI“ мрежа.
У Дому се налази учионица са ТВ салом, канцеларија управника, васпитачка соба, ресторан, кухиња опремељена комплетном опремом за HACCP стандард. Уз кухињу се налази магацин и просторије гардеробе и WC-a за раднике.У склопу Дома је вешерница са одговарајућом професионалном опремом. На улазу објекта Дома ученика је портирница која поседује опрему за видео надзор, противпожарну централу и телефонску централу. Котларница Дома је опремњена бојлером за топлу воду који има 24 соларна колектора и гасни котао.


СТАНДАРДИ И СЕРТИФИКАТИ


&#Дом ученика Средње школе “”Свети Трифун” је мају 2014. године извршио поступак сертификације два стандарда и то сертификације ISO 9001:2008, и сертификације НАССР система за безбедност хране.
Дом ученика Средње школе “”Свети Трифун”” je маја 2017. године успешно извршио поступак ресертификације, тако да поседујемо два Сертификатa о усаглашености. Први регулише рад по најновијој верзији стандарда ISO 9001:2015 у области пружања услуга исхране, смештаја и васпитног рада за ученике средњих школа, други Сертификат односи се на пружање услуга исхране ученицима усаглашеним са захтевима HACCP принципа система за безбедност хране.
Тиме установа наставља да примењује и развија ефективан систем менаџмента квалитетом усаглашеним са захтевима ISO 9001:2015.
Применом ефективног система безбедношћу хране усаглашеног са HACCP принципима, Дом ученика на највишу лествицу подиже ниво услуга које пружа својим корисницима.
Пуна пажња се поклања квалитету исхране ученика. Јеловник је усклађен по нормативима исхране ученика и студената.
О правилној исхрани ученика, о безбедности и квалитету оброка свакодневно се брине цео тим људи који ради на припреми њихових оброка. Рад кухиње свакодневно контролишу надлежни у Дому. Поред интерне контроле постоји и екстерна контрола коју чине санитарна инспекција, Завод за јавно здравље Крушевац.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS