Будућност

О будућности сами одлучујете својим радом, учењем и понашањем
Ми смо ту да вам обезбедимо услове и поштујемо вашу личност
       
Јавне набавке за  годину

ЈН 12/2015 – набавка средстава за одравање хигијене обликованом по партијама

Позив за подношење помуде 12-2015 средства за хигијену

Конкурсна документација 12-2015 средства за хигијену
Преузми документа.

Измене и допуне за јн 12/2015

ЈН 10 – 2015 – Радови на замени фасадне столарије

Позив за подношење понуде ЈН 10-2015 Радови на замени фасадне столарије

Конкурсна документација за ЈН 10-2015 Радови на замени фасадне столарије

Преузми документа за ЈН 10-2015 Радови на замени фасадне столарије