Будућност

О будућности сами одлучујете својим радом, учењем и понашањем
Ми смо ту да вам обезбедимо услове и поштујемо вашу личност
       
Јавне набавке за  годину

Јавна набавка мале вредности бр. 16/2016 – набавка електричне енергије

Позив за подношење понуде ЈН 16-2016 Набавка електричне енергије

Конкурсна документација за ЈН 16/2016 Набавка електричне енергије

Одлука о додели уговора ЈН 16-2016

Јавна набавка мале вредности бр. 13/2016 – набавка опреме за Дом ученика

Позив за пдношење понуда ЈНМВ бр. 13/2016

Конкурсна документација ЈНМВ бр. 13/2016

Измена за конкурсну документацију за ЈМНВ бр.13 / 2016

Појашњење бр. 1 конкурсне документације за ЈНМВ 13 – 2016 – Опрема за Дом ученика

Измена бр.2 Конкурсне документације за ЈМНВ 13 – 2016 – опрема за Дом ученика

Одлука о додели уговора ЈМНВ 13 – 2016

Обавештење о закљученом уговору – партија бр 1.

Обавештење о закљученом уговору – партија бр 2.

ЈНМВ 12/2016 – набавка средстава за одравање хигијене обликованом у 6 партија

Позив за подношење помуде 12 2016 средства за хигијену

Конкурсна документација 12 2016 средства за хигијену

ЈН 9 – 2016 – Радови на поплочавању степеништа и платоа испред главног улаза у школу

Позив за подношење понуде ЈН 9-2016 Поплочавање платоа

Конкурсна документација за ЈН 9-2016 Поплочавање платоа

Одлука о обустави поступка ЈН 9-2016 Поплочавање платоа

Јавна набавка мале вредности бр. 5/2016 – Услога извођења екскурзије за 4ти разред.

Позив за подношење понуде ЈН 5-2016 Услога извођења екскурзије за 4ти разред

Конкурсна документација за ЈН 5/2016 Услога извођења екскурзије за 4ти разред

Одлука о закључивању оквирног споразума ЈН 5-2016 Услога извођења екскурзије за 4ти разред

Јавна набавка бр. 3/2016 – Набавка намирница и прехрамбених производа

Позив за подношење понуде ЈН 3-2016 Набавка намирница и прехрамбених производа

Конкурсна документација за ЈН 3-2016 Набавка намирница и прехрамбених производа

Јавна набавка мале вредности бр. 1/2016 – Набавка намирница и прехрамбених производа по партијама за 2016. годину

Позив за подношење понуде ЈН 1-2016 Набавка намирница и прехрамбених производа по партијама за 2016. годину

Конкурсна документација за ЈН 1/2016 Набавка намирница и прехрамбених производа по партијама за 2016. годину

Обавештење о обустави поступка јавне набавке ЈН 16-2016

Одлука о обустави поступка јавне набавке ЈН 16-2016