Будућност

О будућности сами одлучујете својим радом, учењем и понашањем
Ми смо ту да вам обезбедимо услове и поштујемо вашу личност
       
Школа је основана . годинеСредња школа "Свети Трифун" са домом ученика

Историјат школе

      Наша школа данас слави 91. рођендан. Стара, а лепа, подмлађена. Почело је овако.
      Школске 1925/26. године стичу се услови за формирање специјалне винодељско – воћарске школе у Александровцу. Велики допринос у оснивању школе дао је Др. Добривоје Гер Поповић, народни посланик за Срез жупски. Прва генерација кренула је са наставом 1925. године. Задатак ове винодељско – воћарске школе у Александровцу је да спреми младиће и одрасле у виноградарству, подрумарству, воћарству, преради и спремању воћа да би их оспособили за самосталан рад у овим пољопривредним гранама.


     Александровачка Специјална винодељско – воћарска школа 1926/27 и 1927/28, траје једну годину, а од 1931. две године. Те године оснива се нижа пољопривредна школа која траје три године. За ову школу влада велико интересовање, тако да се отвара трогодишња нижа пољопривредна школа од 1931 – 1968. У том периоду школу похађа 312 ученика.
     Нижа пољопривредна школа 1947. мења назив и постаје Специјална виноградарска школа. Школа мења назив и постаје Дирекција средње виноградарске – подрумарске школе 1951/52. Школу по први пут похађа и 20 девојака у периоду од 1957 до 1962 школу је завршило 318 ученика. 1964. Оснива се Школски центар. У оквиру њега постоје Гимназија, Средња економска школа, Средња пољопривредна школа и економија средње пољопривредне школе. 1975/76 долази до прве интеграције постојећих средњих школа у средњошколски образовни центар „9. Мај“, а школске 1987. одустало се од „заједничких основа“ и вратило се на стари програм четворогодишњег школовања. Одлуком Министарства просвете од 20. августа 2004. године, Пољопривредно техничка школа почиње са радом под називом:

Средња школа „Свети Трифун“ са следећим образовним профилима:
• Пољопривредни техничар
• Техничар за биотехнологију
• Произвођач прехрамбених производа ( трећи степен)
• Машински техничар за компјутерско конструисање
• Гимназија
     Ове 2004. године Средња школа „Свети Трифун“ постала је школа која у потпуности испуњава потребе општине Александровац. Од школске 2012/ 2013. године, школа носи назив Средња школа „Свети Трифун“ са домом ученика Александровац, јер је у међувремену у оквиру школе направљен дом ученика.

О историјату, Јасмина Пејић, проф.

Школа данас:

     Свети Трифун данас представља једну савремену школу која може да одговори свим захтевима садашњег времена. Поседује изузетне просторне, материјалне и кадровске услове за комплетно образовање и васпитање младих нараштаја. У 27 одељења, данас има 762 ученика.


Средња школа „Свети Трифун“ са домом ученика образује ученике у следећим образовним профилима:
• Пољопривредни техничар
• Виноградар-винар
• Прехрамбени техничар
• Произвођач прехрамбених производа , Пекар( трећи степен)
• Машински техничар за компјутерско конструисање
• Гимназија

Данас школа располаже имањем од 92 хектара и то:
• 62 хектара у атару села Суботица
• 4 хектара у Стањеву
• 26 хектара у самом окружењу школе на коме су: виноград ( 7 хектара) , шљивик ( 1 хектар), вишњар (1 хектар), јабучар (40 ари), остало је под детелином.
• значајан део земљишта припада школском парку.
МАТЕРИЈАЛНО - ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ/Радич Павловић

     Школа данас представља право огледно добро и пример добро организованог и стручног пословања у пољопривредној производњи. Данас школа произведе 10 000 литара вина, а у неколоко наредних година циљ је да целокупна производња са школске економије буде прерађена у школском подруму. Осим вина у школи се производе ракије Лозовача, Дуњевача, Комовица и Вињак. Кисели програм производе ученици и професори прехрамбене струке за потребе Дома ученика.

Школа данас поседује:
• погоне за прераду грожђа и чување вина
• лабораторију за прехрамбену групу предмета
• радионицу за практичну наставу прехрамбене групе предмета
• радионицу за пољопривредну групу предмета
• пољопривредне машине
• лагум за чување вина
• магацински простор
• котларницу
• спортске терене
• амфитеатар

     Транспортно машински парк чине: трактори, аутомобил, прикључне тракторске машине, прикључна оруђа. Овакав парк створио је услове на економији за реализацију практичне наставе из пољопривредне технике и других стручних предмета.
      Од 2012. године школа поседује Дом ученика, а идеја о оснивању прожима се кроз историју настанка и развитка наше школе. Дом ученика остварује посебну друштвену функцију јер пружа могућност за свестрани развој и социјалну сигурност младих.
      Доприноси васитању и образовању, неговању колективног живота, заједништва. Открива, прати и подстиче склоности ученика и развија њихове радне, културне, здравствене, социјалне навике. Капацитет дома је 60 места, 15 соба. Дом поседује и ТВ салу, кухињу, магацин и помоћне просторије.

О школи данас,
Милан Милутиновић, Лора Павловић, професори
Фотографије, Наташа Ралић, професор