Будућност

О будућности сами одлучујете својим радом, учењем и понашањем
Ми смо ту да вам обезбедимо услове и поштујемо вашу личност
       
Сектор Пољопривреда призводња и прерада хране похађа ученика од 1ог до 4ог разредаПољопривреда призводња и прерада хране!

Пекар трећи степен

Овде можете преузети листу и фонд часова и предмета за одаљење Пекар трећи степен

Пољопривредни техничар

Овде можете преузети листу и фонд часова и предмета за одаљење Пољопривредни техничар

Произвођач прехрамбених производа трећи степен

Овде можете преузети листу и фонд часова и предмета за одаљење Произвођач прехрамбених производа трећи степен

Прехрамбени техничар

Овде можете преузети листу и фонд часова и предмета за одаљење Прехрамбени техничар

Виноградар винар

Овде можете преузети листу и фонд часова и предмета за одаљење Виноградар винар