Будућност

О будућности сами одлучујете својим радом, учењем и понашањем
Ми смо ту да вам обезбедимо услове и поштујемо вашу личност
       
Број слободних места:


Упис 2019/2020

За школску 2019/2020 годину уписујемо укупно 7 одељења. 6 одељења четвртог степена и једно одељење трећег степена.

Гимназија:

Уписујемо 2 одељења гимназије. Општег типа гимназије (60 ученика).

Машинство и обрада метала:

Једно одељење машинске струке. Машински техничар за компјутерско конструисање (30 ученика).

Пољопривреда призводња и прерада хране:

Пољопривредног техничара (30 ученика).
Виноградар винар (30 ученика).
Прехрамбени техничар (30 ученика).
Трећи степен:
Једно одељење Оператер у прехрамбеној индустрији (15 ученика) и Пекар (15 ученика).